دوگروه متخاصم در کندز با هم صلح کردند

دوگروه متخاصم در کندز با هم صلح کردند

دو گروه از نیروهای خیزش مردمی که از سالها میان شان کشیدگی و خصومت وجود داشت با تلاش حکومت محلی به با هم صلح کرده و تعهد سپردند که مشترکن در کنار دولت ایستاده و برعلیه مخالفان دولت میجنگند.

فرماندهان این دو گروه محمدعمرمشهوربه پخسه پران وارباب شریف نام دارند و در ساحات ولسوالی خان آباد ولایت کندز زیست دارند.
حیات الله امیری ولسوال خان آباد میگوید که هرکدام این فرماندهان صدها فردِ مسلح دارند و درمیان آنها از۱۵سال بدینطرف کشیدگی های تنظیمی وجودداشت که بلاخره با پادرمیانی مسوولان امنیتی و حکومت محلی میان شان صلح صورت گرفت.
امیری می‌افزاید که این دوقوماندان سوگند وفاداری به مردم و دولت یاد کرده و تعهد سپردند که ازمخاصمت با همدیگر دست می‌کشند ودر راه برآورده ساختن صلح وامنیت و اهداف دولت درکنارنیروهای امنیتی می ایستند.
با اینحال این دو فرمانده خیزش مردمی نیز اطمنان میدهند که تا یک قطره خون در بدن دارند در ساحات شان برای آوردن امنیت و سرکوب مخالفان دولت می‌رزمند، آنان همچنان از دولت میخواهند که نیروهایشان را در چوکات پولیس محلی تنظیم کند.عنایت الله خلیق: کندز

خواندن 150 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 21 اسد 1396 ساعت 15:14
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)