جوزجان (297)

خبر های تازه

آزاد سازی ۳ تن ازچنگ رباینده‌گان در جوزجان

شنبه, 15 ثور 1397 ساعت 13:50

گارنیزیون شهری شبرغان ۲ کودک و یک جوان را  از چنگ رباینده‌گان نجات داده و درپیوند به این قضیه ۲ تن را بازداشت کرده است.

تا ۵ ماه دیگر مشکل کمبود برق در جوزجان برطرف می‌شود

چهارشنبه, 12 ثور 1397 ساعت 14:44

تا ۵ ماه دیگر کار ساختمان و نصب تجهیزات سب‌ستیشن برق ۶۳ میگا ولت امپیر در ولایت جوزجان تکمیل و مشکلات باشنده‌گان این ولایت از ناحیۀ کمبود انرژی برق مرفوع می‌گردد.

کشته شدن ۴ مخالف مسلح دولت درجوزجان

پنج شنبه, 06 ثور 1397 ساعت 11:14

چهار مخالف مسلح دولت به شمول یک سردستۀ آنان به نام الله‌داد درولایت جوزجان کشته شدند.

فراغت ۴۰ زندانی از کورس‌های آموزشی در جوزجان

یکشنبه, 02 ثور 1397 ساعت 15:03

برای نخستین بار ۴۰ تن از زندانیان از لیسۀ سواد حیاتی، کمپیوتر و دارالحفاظ زندان جوزجان فارغ گردیدند.

مطالب مشهور

عبدالحی " یشین ریس معارف جوزجان میگوید با آغاز سال…
کار۲۲ پروژه‌‌ی ساخت دیوار‌های استنادی از سوی حوزه‌‌‌ی دریایی جوزجان…
پولیس جوزجان صبح امروز از باداشت مسوول جمع‌آوری عشر و…
یک نهاد جامعه‌ی مدنی در ولایت جوزجان برنامه‌ای را تحت…