جوزجان (121)

خبر های تازه

به ۵۴ خانواده در جوزجان کمک شد

پنج شنبه, 05 اسد 1396 ساعت 13:19

برای ۵۴ خانوادۀ بی‌جا شده از ولسوالی درازب ولایت جوزجان امروز از سوی دفاتر (آی او اِم)، (دبلیو اِف پی) و (حمایت اطفال) مواد غذایی، غیرغذایی و پول نقد کمک شد.

توزیع آب آشامیدنی برای ۶۰۰۰ خانواده در جوزجان

پنج شنبه, 05 اسد 1396 ساعت 09:28

روز گذشته برای ۶۰۰۰ خانواده که درساحات دور دست شهر شبرغان زندگی می‌کنند و به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند، ازسوی ریاست احیاء وانکشاف دهات جوزجان آب صحی آشامیدنی توزیع گردید.

تکمیل کار ۳ پروژهٔ عام‌المنفعه در جوزجان

چهارشنبه, 04 اسد 1396 ساعت 10:10

کار ۳ پروژۀ عام‌المنفعه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

بازگرداندن یک کودک به آغوش خانواده‌اش در جوزجان

دوشنبه, 02 اسد 1396 ساعت 12:50

نوزادی که از سوی خانواده‌اش در شهر شبرغان به فروش رسیده بود، امروز دوباره به فامیل‌اش برگردانده شد.  

مطالب مشهور

کنفرانس یک روزۀ مشوره، تفاهم و همکاری مردم با پولیس…
آمر امنیت قوماندانی امنیۀ ولایت جوزجان از کشته و زخمی…
کار کانکریت‌ریزی جادۀ شهرک ترکسان ولایت جوزجان امروز به هزینۀ…
دو کارمند صلیب سرخ پس از ۷ ماه اسارت نزد…

با ما بپیوندید