جوزجان (317)

خبر های تازه

کشته شدن ۱۳ مخالف مسلح دولت در جوزجان

چهارشنبه, 31 جوزا 1396 ساعت 07:33

در نتیجۀ درگیری ها میان مخالفان مسلح دولت و نظامیان افغان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، ۱۳ جنگجوی مخالف مسلح دولت کشته و ۱۵ تن دیگرآنان زخمی گردیدند.

برای ۶۰۰ خانواده در جوزجان کمک شد

سه شنبه, 30 جوزا 1396 ساعت 08:12

برای ۶۰۰ خانوادۀ بی بضاعت از سوی لیسۀ دوستی افغان ترک در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مواد غذایی کمک شد.

کشته و زخمی شدن ۱۵ مخالف مسلح دولت در جوزجان

یکشنبه, 28 جوزا 1396 ساعت 09:26

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان ۵ تن از مخالفان مسلح دولت کشته و۱۰ تن دیگرشان زخمی گردیدند. 

برای ۴۰ خانواده در جوزجان کمک شد

شنبه, 27 جوزا 1396 ساعت 08:01

برای ۴۰ خانوادۀ متضرر و مستمند در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان ازسوی مؤسسۀ اکتید مواد خوراکی مساعدت شد.

مطالب مشهور

نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت موثر زنان در روند ثبت…
بانوی ۲۷ ساله‌ای در شهر شبرغان از طریق کشت و…
کنفرانس یک روزه‌ی آگاهی دهی و آموزشی جهت جلوگیری از…
سمونیار شیرآغاز خُرمی امروز به حیث فرمانده قطعه خاص ولایت…