جوزجان (255)

خبر های تازه

فراغت بیش از ۵۰ سرباز پولیس از کورس سواد آموزی در جوزجان

دوشنبه, 22 جوزا 1396 ساعت 08:42

به تعداد ۵۳ تن از سربازان پولیس جوزجان پس از فراگیری یک سال آموزش در کورس سواد آموزی دفتر (جی آی زید) کشورآلمان، روز گذشته از این کورس سند فراغت بدست آوردند.

برای نزدیک به ۶۰ خانواده در جوزجان کمک شد

یکشنبه, 21 جوزا 1396 ساعت 07:34

برای ۵۶ خانوادۀ متضرر از آب خیزی های دریای آمو در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دیروز ازسوی دفاتر(IOM) و حمایۀ اطفال مواد غیرغذایی کمک شد.

تدویر یک سیمینار آموزشی برای منسوبین پولیس جوزجان

چهارشنبه, 17 جوزا 1396 ساعت 08:26

برای ۳۳ تن ازمنسوبین پولیس جوزجان دیروز ازسوی مدیریت تعلیم وتربیۀ قوماندانی امنیۀ این ولایت سیمینار آموزشی تدویر یافت.

برای ۱۳۰ خانواده در جوزجان خانه ساخته میشود

سه شنبه, 16 جوزا 1396 ساعت 09:36

برای ۱۳۰ خانوادۀ متضرر از حوادث طبیعی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان از سوی دفتر اکتید شلتر یا خانه های رهایشی ساخته میشود.

مطالب مشهور

پولیس ولایت جوزجان از بازداشت یک‌تن به اتهام قاچاق اسلحه…
به‌تعداد ۲۵۰ تن از جوانان در ولایت جوزجان شامل برنامه‌ی…
مسوولان محلی ولایت جوزجان از تکمیل کار و بهره‌برداری دو…