کنفرانس آگاهی دهی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان در جوزجان 

کنفرانس آگاهی دهی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان در جوزجان 

کنفرانس یک روزه‌ی آگاهی دهی و آموزشی جهت جلوگیری از آزار واذیت زنان و کودکان امروز از سوی ریاست عدلیه برای صنف زنان و روحانیون در جوزجان راه اندازی شد.

سید جعفر مصباح رئیس عدلیه جوزجان می‌گوید، قرار است پس از ختم برنامه آگاهی دهی برای زنان و روحانیون کمیته‌هایی در سطح ادارات دولتی ایجاد گردد.

به گفته وی، این کمیته‌ها مکلفیت دارند تا در راستای جلوگیری از آزار واذیت زنان و کودکان در ادارات، موسسات و اجتماع کار و فعالیت نمایند.

اشتراک کننده‌گان در این برنامه می‌گویند، استفاده از اطفال برای انجام کارهای شاقه و خشونت بر علیه آنها در اجتماع امروزی موجود است و راه اندازی هم‌چو پروگرام‌ها در کاهش آزار و اذیت زنان و کودکان موثر خواهد بود.

 

خبرنگار: فریده امینی نظری 

 

خواندن 72 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)