اشتراک ۲۵۰ تن از کودکان در یک برنامه‌ی رقابتی رسامی در جوزجان 

اشتراک ۲۵۰ تن از کودکان در یک برنامه‌ی رقابتی رسامی در جوزجان 

به تعداد ۲۵۰ تن از اطفال زیر سن ۱۳ سال در یک برنامه‌ی رقابتی رسامی که از سوی آموزشگاه «لینکن» در شهر شبرغان راه اندازی گردیده بود اشتراک کردند.

ملالی احمدی معاون آموزشگاه لینکن هدف از راه اندازی این برنامه را رشد استعدادهای پنهان کودکان عنوان کرده گفت که برگزاری همچو برنامه‌های برای کشف استعدادهای پنهان مهم می‌باشد.

کودکانی که در این برنامه اشتراک کرده بودند با رسامی‌های شان از مخالفین دولت خواستند که دیگر از جنگ خسته شده‌اند و می‌خواهند که در فضای صلح و آشتی به درس و آموزش خود ادامه دهند.

این در حالیست که آموزشگاه « لینکن» در گذشته نیز برنامه‌های مشابه را برای اطفال کارگر روی جاده برگزار نموده بود که در آن شمار زیادی از اطفال کارگر اشتراک داشتند.

 

خبرنگار: فریده امینی نظری  

خواندن 399 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)