کمک برای ۳۵۰ خانواده درجوزجان

کمک برای ۳۵۰ خانواده درجوزجان

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان امروز برای ۳۵۰ خانوادۀ بیجا شده از اثر نا امنی در این ولایت مواد غیرغذایی کمک کرد.

انجنیراحمد فرید صافی مدیرتهیه وتدارکات ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت جوزجان می‌گوید، این مواد که شامل، ستل و بشکۀ آب، کلورین و صابون می‌باشد از امکانات این ریاست به مستحقین توزیع گردیده است.

این درحالیست بگفتۀ محسن سرپرست ادارۀ عودت و مهاجرین جوزجان، طی ۳ روز گذشته از ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب لیست ۳۵۰ خانوادۀ بیجاشده ازاثرناامنی به آنان مواصلت ورزیده است که پس از شناسایی فامیل‌های مستحق درمیان آن‌ها، به آنان نیزمواد غذایی و غیرغذایی توزیع خواهد شد.

 

خبرنگار: فریده امینی

خواندن 299 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)