فاریاب (37)

مطالب مشهور

سنگ بنای ساختمان هوتل جدید شهرداری میمنه دیروز با حضور…
کمپاین خزانی توزیع تخم اصلاح شدۀ بزری برای کشاورزان ولایت…
برای ورثه ۱۳ شهید و۴ مجروح که درنتیجۀ اصابت ماین…
در یک درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی در…

با ما بپیوندید