فاریاب (151)

خبر های تازه

آغاز عملیات « ایثار۵» در فاریاب

دوشنبه, 14 جوزا 1397 ساعت 11:32

دفتر مطبوعات قول اردوی ۲۰۹ شاهین صبح امروز از آغاز عملیات « ایثار۵» که شاخه‌ی از عملیات « نصرت۹۷» می‌باشد در ولایت فاریاب خبر داد.

به ورثه شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک صورت گرفت

چهارشنبه, 09 جوزا 1397 ساعت 11:25

برای ۱۲ خانواده از بازماندگان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفتر «کمک» مواد غذایی و غیرغدایی کمک شد.

برای بیش از ۴۵۰ خانواده در فاریاب کمک صورت گرفت 

سه شنبه, 08 جوزا 1397 ساعت 12:04

به‌تعداد چهارصدوپنجاه‌وسه خانواده‌ی بی‌جاشده در فاریاب کمک‎های خوراکی و غیرخوراکی دریافت کردند.

به ورثۀ شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک شد

شنبه, 05 جوزا 1397 ساعت 12:31

برای ۲۰ خانواده از بازمانده‌گان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفترماین ماکی ملل متحد مواد غذایی و غیرغذایی کمک شد.

مطالب مشهور

شام روز سه ‌شنبه شانزدهم ماه مبارک رمضان بزرگترین سفره…
به ارزش دو میلیون دالر امریکایی پروژه‌های مختلف در ولایت…
برای ۳۱۵ ورثه شهدا و مجروحین ملکی در ولایت فاریاب…
شام روز گذشته هشت فرد ملکی از اثر برخورد ماین…