فاریاب (136)

مطالب مشهور

برای بیش از ۱۳۰ خانواده از ورثهٔ شهدا و مجروحین…
دفتر اکتید درولایت فاریاب، ۲۰۰ باب سرپناه (شلتر) را ترمیم…
پنچ تن از طالبان مسلح در ولایت فاریاب کشته و…
انفجار ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح در ولسوالی آلمار…