فارغین کورس آموزشی نیروهای اردوی محلی در ولایت فاریاب اسناد فراغت شانرا دریافت نمودند

فارغین کورس آموزشی نیروهای اردوی محلی در ولایت فاریاب اسناد فراغت شانرا دریافت نمودند

دگرمن انصاف الله دولت زی قوماندان لوا اول پیاده قول اردوی 209 شاهین گفت، حدود 70 تن از نیروهای اردوی محلی ولسوالی گرزیوان که آموزشهای لازم را فراگرفتند اینک اسناد فراغت شان را دریافت و جهت اجرای وظیفه عازم ولسوالی گرزیوان میگردند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در مراسم توزیع تصدیقنامه های این فارغین با اشاره به عملکردهای تعدادی از نیروهای مردمی در گذشته ها، گفت هیچ عمل اردوی محلی که مغایر قانون نافذه کشور باشد قابل قبول ما نیست و در پیوستن جوانان به اردوی محلی بخاطر تقویت صفوف قوایمسلح کشور تاکید نمود.

از سوی هم فارغین این دور میگویند که اکنون آنان آموزشهای لازم را فراگرفته اند و میتوانند موفقانه وظایف شانرا انجام دهند و آرزو دارند تا آنان مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند.

جنرال بروتس قوماندان جدید نیروهای اعتلاف زون شمال نیز دراین مراسم اشتراک داشت اوازحمایت های قوای بین المللی ازنیروهای امنیتی افغان دراین ولایت اطمینان داد.

 

خبرنگار: جاوید بیدار

خواندن 99 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)