تطبیق شماری از پروژه‌های انکشافی به ارزش ۲ میلیون دالر امریکایی در فاریاب 

تطبیق شماری از پروژه‌های انکشافی به ارزش ۲ میلیون دالر امریکایی در فاریاب 

به ارزش دو میلیون دالر امریکایی پروژه‌های مختلف در ولایت فاریاب تطبیق می‌گردد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می‌گوید، به دوام پروژه‌ها در این ولایت اینک مبلغ یک میلیون دالر امریکایی کشور هندوستان و مبلغ یک میلیون دالرامریکایی جمهوری اسلامی افغانستان از وجه غیرمشروط به ولایت فاریاب منظور گردیده اند.

وی افزود یک بخش این پروژه‌ها شامل ساخت الحاقیه دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه فاریاب، اعمار تعمیر جدید لیسه نادم قیصاری، ایجاد یک کانال بطول بیشتر از یک کیلومتر در ولسوالی دولت آباد، توزیع بزهای شیری، ساخت گرین حوض‌ها و ایجاد فارم‌های سمارق می‌باشد.

والی فاریاب هم‌چنان افزود که بخش دوم این پروژه‌ها ایجاد کار برای بانوان این ولایت، خریداری تجهیزات شفاخانه یک‌صد بستر، ساخت دیوار استنادی بخاطر محافظت چاه‌های عمیق شبکه آب‌رسانی شهر میمنه در ساحه کاروان باشی، ساخت تعمیر دارالحفاظ، اعمار طبقه دوم لیسه نسوان تاتار خانه ریاست معارف، خریداری چهار عراده تراکتور بخاطر خدمات ماشینری برای دهاقین ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی و ساخت شبکه آب قریه قره غویلی ولسوالی المار می‌باشد که در سال روان کار بعضی از این پروژه‌ها آغاز خواهد شد.

والی فاریاب می‌گوید، برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت هیچ مشکل و مانع وجود ندارد و تمامی پروژه‌ها چه در ساحه تحت حاکمیت دولت و چه در ساحه نفوذ مخالفان مسلح دولت باشد بطور عادی عملی می‌گردد.

 

خبرنگار: احمد جاوید بیدار 

 

خواندن 99 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)