درفاریاب ۲۰۰ سرپناه بازسازی و برای ۲۰۰ خانواده مواد کمک می‌شود

درفاریاب ۲۰۰ سرپناه بازسازی و برای ۲۰۰ خانواده مواد کمک می‌شود

دفتر اکتید درولایت فاریاب، ۲۰۰ باب سرپناه (شلتر) را ترمیم و برای ۲۰۰ خانواده مواد غیرغذایی کمک می‌کند.

عبدالمقیم راسخ معاون وسرپرست مقام ولایت فاریاب صبح امروز به بیان شمال گفت که او امروز با خانم الیز مسوول پروژه‌های حالت اضطرار وبی‌جا‌شده‌گان دفتر اکتید درافغانستان دیدار و درمورد افزایش کمک‌های این دفتر برای بی‌جاشده‌گان صحبت کرده و خانم الیز نیز

 از بازسازی ۲۰۰ باب سرپناه و توزیع مواد غیرغذایی برای ۲۰۰ خانواده در آینده دراین ولایت مژده داده است.

به‌گفته آقای راسخ دفتر اکتید تا اکنون ضمن تطبیق پروژه‌های مختلف دراین ولایت، بیش از پنجاه‌وهفت‌میلیون افغانی پول نقد را برای بیش از سه‌هزار وهشت‌صد خانوادۀ بی‌جاشده دراین ولایت کمک کرده است. 

 

 

خبرنگار: احمدجاوید بیدار

خواندن 242 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)