فاریاب (136)

خبر های تازه

به ورثه شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک صورت گرفت

چهارشنبه, 09 جوزا 1397 ساعت 11:25

برای ۱۲ خانواده از بازماندگان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفتر «کمک» مواد غذایی و غیرغدایی کمک شد.

برای بیش از ۴۵۰ خانواده در فاریاب کمک صورت گرفت 

سه شنبه, 08 جوزا 1397 ساعت 12:04

به‌تعداد چهارصدوپنجاه‌وسه خانواده‌ی بی‌جاشده در فاریاب کمک‎های خوراکی و غیرخوراکی دریافت کردند.

به ورثۀ شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک شد

شنبه, 05 جوزا 1397 ساعت 12:31

برای ۲۰ خانواده از بازمانده‌گان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفترماین ماکی ملل متحد مواد غذایی و غیرغذایی کمک شد.

کشته و زخمی شدن ۵ طالب در فاریاب 

شنبه, 29 ثور 1397 ساعت 09:16

پنج طالب مسلح به‌شمول یک سرگروپ آنان در ولایت فاریاب کشته وزخمی شدند.

مطالب مشهور

با رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب،…
انفجار ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح در ولسوالی آلمار…
برای بیش از ۱۳۰ خانواده از ورثهٔ شهدا و مجروحین…
هفده تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب کشته…