فاریاب (136)

خبر های تازه

به ورثه شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک صورت گرفت

چهارشنبه, 09 جوزا 1397 ساعت 11:25

برای ۱۲ خانواده از بازماندگان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفتر «کمک» مواد غذایی و غیرغدایی کمک شد.

برای بیش از ۴۵۰ خانواده در فاریاب کمک صورت گرفت 

سه شنبه, 08 جوزا 1397 ساعت 12:04

به‌تعداد چهارصدوپنجاه‌وسه خانواده‌ی بی‌جاشده در فاریاب کمک‎های خوراکی و غیرخوراکی دریافت کردند.

به ورثۀ شهدا و زخمیان جنگ در فاریاب کمک شد

شنبه, 05 جوزا 1397 ساعت 12:31

برای ۲۰ خانواده از بازمانده‌گان شهدا و مجروحین جنگ در ولایت فاریاب از سوی دفترماین ماکی ملل متحد مواد غذایی و غیرغذایی کمک شد.

کشته و زخمی شدن ۵ طالب در فاریاب 

شنبه, 29 ثور 1397 ساعت 09:16

پنج طالب مسلح به‌شمول یک سرگروپ آنان در ولایت فاریاب کشته وزخمی شدند.

مطالب مشهور

برای بیش از ۱۳۰ خانواده از ورثهٔ شهدا و مجروحین…
پنچ تن از طالبان مسلح در ولایت فاریاب کشته و…
انفجار ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح در ولسوالی آلمار…
با رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب،…