بلخ (570)

مطالب مشهور

برنامه‌ی تحت نام "شعار ما انسجام ملی می‌خواهیم" با حضور…
نهاد بین‌المللی "مسلم هندس" در مزارشریف امروز به شماری از…
با سرمایه‌گذاری ۳ میلیون دالر امریکایی روز گذشته نخستین فابریکه‌‎ی…
شرکت برشنا در بلخ نشست مردمی را تحت عنوان "دانستن…