بلخ (367)

خبر های تازه

اجرای تطبیقات ازسوی مکتب مخابرۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین

شنبه, 14 دلو 1396 ساعت 14:22

شصت‌وپنج‌تن از پرسونل مکتب مخابرۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، امروز توانایی‌های رزمی شان‌را با اجرای تطبیقات به نمایش گذاشتند.

فراغت ۶۰تن از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین

پنج شنبه, 12 دلو 1396 ساعت 13:31

به تعداد ۶۰ تن ازمنسوبان اردو ملی امروز از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ و طی مراسم سند فراغت بدست آوردند.

گشایش ساختمان جدید ریاست عدلیۀ بلخ 

سه شنبه, 10 دلو 1396 ساعت 13:53

ساختمان جدید ریاست عدلیۀ ولایت بلخ امروز با حضور مقام‌های محلی این ولایت به بهره‌برداری سپرده شد.

بازداشت ۴تن در پیوند به نگهداری و انتقال مواد مخدر در بلخ 

دوشنبه, 09 دلو 1396 ساعت 09:34

پولیس مبارزه با مواد مخدر بلخ روز گذشته طی یک عملیات خاص در ناحیه هشتم شهر مزار شریف، تعداد «۷۳۹» قرص «تابلیت K» را کشف و در پیوند به آن یک‌ باشندۀ ولایت کندز را بازداشت کرده است.

مطالب مشهور

یک‌صدویک تن از نیروهای امنیتی، یک دورهٔ آموزشی را درمکتب…
شیر‌جان درانی سخنگویی فرماندهی پولیس بلخ به بیان شمال گفت…
از هشتم مارچ روز جهانی زن با حضور مقام‌های قول…