بلخ (657)

خبر های تازه

پایان یک دورۀ آموزشی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین

یکشنبه, 25 سرطان 1396 ساعت 15:31

به شمول یک دختر خانم ۲۵ تن از منسوبین اردوی ملی پس از فراگیری ۲ سال آموزش طبی، به صفت معاون داکتر آمادۀ ارایه خدمات صحی گردیده و امروز طی مراسمی به رتبۀ دوهم بریمن سند فراغت بدست آوردند.

فراغت ۸۰ تن از مکتب مخابرۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین

یکشنبه, 25 سرطان 1396 ساعت 13:50

به تعداد ۸۰ تن از منسوبین اردوی ملی پس از فراگیری ۱۲ و ۱۶ هفته آموزش های مسلکي در بخش مخابره در مکتب مخابرۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، امروز طی مراسمی سند فراغت از این مکتب را بدست آرودند.

به بیجا شده گان چمتال کمک صورت میگیرد

شنبه, 24 سرطان 1396 ساعت 09:34

رئیس مهاجرین ولایت بلخ میگوید که آنان، بیجا شدگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ را سروی و به آنها کمک میکنند.

حلف وفاداری بیش از ۶۰۰ سرباز ارتش در بلخ 

پنج شنبه, 22 سرطان 1396 ساعت 11:28

 ۶۲۸ سربازی که تازه از نقاط مختلف کشور بگونه دواطلبانه به صفوف اردوی ملی پیوسته اند، بعد از ۵ هفته آموزش های نظامي امروز در مرکز تعلیمی قول اردو ۲۰۹ شاهین حلف وفا داری یاد کردند.

مطالب مشهور

بمنظور ایجاد نظم در داخل شهر و سامان دادن به…
مسوولان ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ می‌گویند، به…
کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان می‎گوید که تهدیدات امنیتی از سوی…
بشیر انصاری مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران شمال طی نشستی در…