بلخ (414)

خبر های تازه

پولیس بلخ ازآماده‌گی زنان پولیس برای تأمین امنیت نوروز خبرداد

چهارشنبه, 23 حوت 1396 ساعت 13:47

شیر‌جان درانی سخنگویی فرماندهی پولیس بلخ به بیان شمال گفت که پولیس اناثیه فرماندهی پولیس ولایت بلخ برای تأمین امنیت جشن نوروز در بخش‌های چگونگی تأمین امنیت، ایجاد ایست‌های بازرسی و کمربند‌ها آموزش دیده و آماده استند تا وظایف شان را در آستانۀ جشن نوروز به‌طور مسلکی انجام دهند.

کشف ۳۰ حلقه ماین ازسوی تیم ماین روبی لوای دوم قول اردوی ۲۰۹ شاهین

سه شنبه, 22 حوت 1396 ساعت 16:03

تیم‌های ماین روبی لوای دوم پیادۀ قول اردوی شاهین درعملیات زمستانی خالد ۹۶ مؤفق به کشف وخنثی سازی ۳۰ حلقۀ ماین شده اند.

منسوبین اناث قول اردوی ۲۰۹ شاهین توان استفاده از سلاح (ام۱۶) را پیدا کرده اند

دوشنبه, 21 حوت 1396 ساعت 15:44

نزدیک به ۲۰ تن از منسوبان اناث قول اردوی ۲۰۹ شاهین که کورس‌های مختلف چگونگی استفاده از سلاح (ام۱۶) ناتو را فراگرفته اند، اکنون توانمندی استفاده از این سلاح را پیدا کرده اند.

اتخاد تدابیرشدید امنیتی در بلخ

دوشنبه, 21 حوت 1396 ساعت 11:05

پولیس بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در این ولایت خبر داد.

مطالب مشهور

کتابخانۀ که ازسوی مرکزتعلیمی زنان افغان (اویک) در لیسۀ مسلکی…
برای ۳۵ تن ازمنسوبان اناث نیروهای دفاعی وامنیتی امروز دربخش…
یک تن از مسوولان در مدیریت ترافیک بلخ می‌گوید که…
۲۰ تن از منسوبان اردوی ملی به صفت بریدمل صحیۀ…