توزیع بسته های افطاری از سوی نیرو های امنیتی به نیازمندان در بلخ

توزیع بسته های افطاری از سوی نیرو های امنیتی به نیازمندان در بلخ

زون ساحوی ۷۰۷ پامیر و قوماندانی تعلیمات ساتنمنان پولیس ملی بلخ با توزیع ۱۲۰۰ بستۀ افطاری، به روزه داران نیازمند کمک کردند. 

سید سرور حسینی سخنگوی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر به بیان شمال گفت که بخاطر کمک به نیازمندان و تحکیم روابط مردم با پولیس، بسته های افطاریه توزیع نمودند که در میان بسته های افطاری، یک برگۀ تبلیغاتی در رابطه به تأمین امینت و همکاری مردم با پولیس نیز وجود داشت.
سخنگوی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر همدلی و کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان را یک کار حسنه خواند و از تاجران و سرمایه داران خواست که به فقرا و نیازمندان کمک کنند.
این در حالیست که خیمۀ مهربانی نیز برای کمک به اطفال نیازمند برای شش روز در بلخ بر پا شده است.


خبرنگار: مهناز موزون

خواندن 543 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)