کمپاین آگاهی‌دهی فرهنگ شهرنشینی وعلامات ترافیکی در بلخ برگزار شد

کمپاین آگاهی‌دهی فرهنگ شهرنشینی وعلامات ترافیکی در بلخ برگزار شد

کمپاین آگاهی دهی در مورد فرهنگ شهرنشینی و علامات ترافیکی برای پنج روز زیر نام "شهروند مسئول" از سوی شهرداری، مدیریت ترافیک، شرکت مخابراتی افغان بیسم و چند نهاد جوانان در شهر مزارشریف برگزار شد.

عتیق الله وهاب زاده، معاون مالی واداری شهرداری مزارشریف، هدف از برگزاری کمپاین شهروند مسئول را بالا بردن سطح آگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی عنوان کرده تاکید داشت که طی این کمپاین به مردم قوانین شهری را آموزش می دهند.

از سوی هم اشتراک کنندگان این کمپاین، تاکید داشتند که شماری از مردم به علامات ترافیکی آگاهی ندارند و این عدم آگاهی آنان سبب حوادث ناگوار ترافیکی می گردد و اما با بلند رفتن آگاهی مردم نسبت به مسائل ترافیکی مصوونیت شهروندان مزارشریف بالا می رود.

این درحالیست که شماری زیادی از شهروندان افغانستان با علامات و قوانین امنیتی ترافیکی آشنای ندارند و یاهم رعایت نمیکنند و به همین لحاظ آمار حادثات ترافیکی افزایش یافته است.

 

خبرنگار: مهناز موزون 

 

خواندن 54 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)