فراغت ۲۰ تن از شفاخانۀ یک‌صد بستر طبی ساحوی زون شمال

فراغت ۲۰ تن از شفاخانۀ یک‌صد بستر طبی ساحوی زون شمال

۲۰ تن از منسوبان اردوی ملی به صفت بریدمل صحیۀ از یک دوره آموزشی دوماهه از شفاخانۀ یک‎صد بستر طبی ساحوی زون شمال صبح امروز  فارغ گردیدند.

بریدجنرال سلطان‌گل توطاخیل فرمانده شفاخانۀ یک‌صد بستر طبی ساحوی زون شمال که درمراسم فراغت صحبت می‌کرد گفت، این کورس به‌منظور ارتقای سطح ظرفیت مسلکی این منسوبان راه‌انداز گردیده بود و آنان به حیث نرس محاربوی درمیدان جنگ سند فراغت بدست آوردند.

 وی افزود، فارغان این توانمندی را دریافتند تا به زخمیان و مریضان در میدان محاربۀ کمک‌های اولیۀ طبی را بگونۀ مسلکی رسانده و اجرا نمایند.

از سوی هم تورنجنرال ارکانحرب امان الله مبین قوماندان قول اردوی شاهین فراغت این تعداد از بریدملان صحیۀ را دستآورد بزرگ از بهرکمک رسانی به موقع اولیۀ طبی در میدان جنگ خواند و حمایۀ طبی شفاخانۀ یک‌صد بستر ساحوی زون شمال را بخاطررسیده‌گی ومعالجه زود هنگام مجروحان و مریضان نیروهای دفاعی وامنیتی مورد ستایش قرار داد.

این پنجمین بار است که مسنوبین اردوی ملی از مکتب مسلکی صحیۀ شفاخانه یک‌صد بستر طبی ساحوی زون شمال فارغ می‌گردند. 

 

خبرنگار: حامد نوابزاده 

خواندن 336 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)