تأکيد مسؤلان برحل چالش‌های موجود فراراهی زنان درصفوف نیروهای امنیتی

تأکيد مسؤلان برحل چالش‌های موجود فراراهی زنان درصفوف نیروهای امنیتی

تیمی ازمشاوران جندر ماموریت حمایت قاطع، و منسوبین اناث قول اردوی ۲۰۹ شاهین، زون ساحوی ۷۰۷ پامیر، پولیس امن ونظم عامه و سرحدی امروز دریک نشست مشترک در مقر قول اردوی ۲۰۹ شاهین، برحل چالش‌های موجود فراراهی زنان در اداره‌های امنیتی تأکید کردند.

نازیۀ مشاور امور جندرقوماندانی مامویت حمایت قاطع در شمال وبرگزار کنندۀ این نشست به بیان شمال گفت، در این جلسه عالاوه بر این‌که برتصامیم نشستی که یکماه قبل در مرکز رسانه‌ایی بیان شمال برگزار گریده بود مروری صورت گرفت، اشتراک کننده‌گان پیرامون چگونه‌گی حل مشکلات زنان در صفوف نیروهای امنیتی نیز گفتگو کردند.
او از حضور معاون قول اردو دراین نشست ابراز خورسندی کرده گفت که این مقام نیروهای ارتِش وعده سپرد که به مشکلات زنان درچوکات این قول اردو رسیده‌گی خواهند کرد.
با این حال منسوبین اناث در نیروهای دفاعی وامنیتی، برگزاری همچو نشست‌ها را برای رفع مشکلات زنان در صفوف نیروهای امنیتی اثر گذارخواندند.
این دومین بار است که مسؤلین جندر نیروهای دفاعی وامنیتی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین تشکیل جلسه می‌دهند.

 


خبرنگار: حامد نوابزاده

خواندن 247 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)