جلوگیری از فعالیت بیش از ۴۰۰ عراده واسطۀ بدون اسناد در بلخ

جلوگیری از فعالیت بیش از ۴۰۰ عراده واسطۀ بدون اسناد در بلخ

آمر امنیت پولیس بلخ به بیان شمال می‌گوید که یک ماه از ایجاد گارنیزیون شهری در مزارشریف مرکز ولایت بلخ می‌گذرد و این گارنیزیون دستاورد‌های خوبی داشته است.

عبدالرزاق قادری، توقف بیش از ۴۰۰ واسطهٔ بدون اسناد، جلوگیری ازفعالیت وسایط شیشه سیاه و جمع آوری لباس‌ها و تجهیزات نظامی ازنزد افراد غیر مسؤل درشهر را از دست آوردهای یک ماهۀ این قطعه می‌داند و می‌گوید که قطعۀ مذکورهمه روز به خاطرتأمین امنیت درشهر، مصروف بازرسی وسایط وافراد مشکوک می باشد.
این درحالیست که به گفتۀ آمرامنیت فرماندهی پولیس ولایت بلخ، آنان درنظردارند تا به منظور تأمین امنیت جشن نوروز، تشکیل قطعۀ گارنیزیون شهری را افزایش دهند.

 


خبرنگار: مهناز موزون

خواندن 292 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)