دیدار وزیرامور داخلۀ کشور از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر

دیدار وزیرامور داخلۀ کشور از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر

ویس برمک وزیرامورد داخلۀ کشور درسفرش به ولایت بلخ، پس از چاشت امروز از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر دیدن نمود.

څارمن سیدسرور حسینی مسوول مطبوعات فرماندهی این زون به بیان شمال گفت که ویس برمک وزیر امور داخله کشور هنگام دیدار از فرماندهی زون ۷۰۷ پامیر، پيشنهادهای جنرال بابه جان فرمانده این زون مبنی بر وجود مشکلات در نهادهای پولیس در سطح ولایت‌های شمال را از نزدیک شنید و وعده سپرد که در زمینه با رهبری وزارت امور داخله مشورت کرده و برای حل این مشکلات اقدام می‌کند.

آقای حسینی افزود که وزیر امورداخله در دیدارش با رهبری ومنسوبان زون ساحوی ۷۰۷ پامیر بر مسلکی‌سازی پولس تاکيد کرده گفت که این نیروها باید قانونمند عمل کنند.

به ‌نقل از منبع، وزیرامور داخله به وجود فساد در چوکات پولیس همچنان اشاره کرد و گفت که برای ازمیان برداشتن آن رهبری این وزارت ارادۀ قوی دارد.

ویس برمک وزیرامور داخله کشور پيش از دیدارش از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر با رهبری و منسوبان فرماندهی پولیس ولایت بلخ همچنان دیدار کرده بود.

 

خواندن 6366 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)