راه‌اندازی جلسۀ تیم کاری جندر از سوی تیم مشاوران جندر فرماندهی حمایت قاطع در شمال با زنان پولیس

راه‌اندازی جلسۀ تیم کاری جندر از سوی تیم مشاوران جندر فرماندهی حمایت قاطع در شمال با زنان پولیس

شماری از منسوبان فرماندهی زون ۷۰۷ پامیر، مرکز تعلیمی ساتنمنان، لوای ۶ پولیس امن و نظم عامه، قول اردوی ۲۰۹ شاهین، فرماندهی میدان هوایی و فرماندهی پولیس بلخ در مرکز رسانه‌ای بیان شمال گرد هم آمده و درمورد مشکلات، چالش‌ها و توانمندی‌های زنان پولیس بحث و گفت‌وگو کردند.

نازیۀ کلریکس مشاور امور جندر فرماندهی مامویت حمایت قاطع در شمال و برگزار کنندۀ این برنامه به بیان شمال گفت که دراین برنامه، زنان پولیس مشکلات‌شان را مطرح ساختند و آنان در تلاش اند تا با هماهنگی فرماندهی‌های مربوطه، برای برطرف ساختن مشکلات زنان پولیس راه حل‌هایی را جستجو کنند.
وی افزود با اینکه زنان پولیس افغانستان با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرواند، اما با آنهم با توانمندی و شجاعتی که دارند به ‌خوبی از عهدۀ کار و وظایف نظامی بدرآمده‌اند و این جای افتخار است.
با این حال زنان پولیس دراین برنامه کمبود بست‌های کاری در اداره‌های مربوطۀ‌شان را از مشکلات عمدۀ خود خواندند و خواهان برطرفی این مشکل شدند.
به‌گفته زنان پولیس، با آنکه آنان با حرف‌های زشت و رکیک برخی از افراد در جامعه روبرواند، اما با آن‌هم با شجاعت و اعتماد به نفس بالایی که دارند نمی‌گذارند در این راه، خاری به پای‌شان بخلد و سبب دست کشیدن شان از نظام شود.

 

خبرنگار: مهنازر موزون

خواندن 3776 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)