برگزاری یک جلسۀ مشترک امنیتی در بلخ

برگزاری یک جلسۀ مشترک امنیتی در بلخ

جلسۀ وسیعی فرماندهان ارشد امنیتی زون شمال و شمال‌شرق کشور امروز در مورد پلان‌گذاری امرعملیاتی زیرنام «نصرت» در سال ۱۳۹۷ و تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در قول اردوی ۲۰۹ شاهین تدویر یافت.

به‌نقل از خبرنامۀ دفتر مطبوعات قول اردوی ۲۰۹ شاهین، دراین نشست تورن‌جنرال ارکانحرب امان‌الله مبین فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، دگرجنرال بابه جان فرمانده زون ساحوی ۷۰۷ پامیر، رئیس ارکان قول اردو، فرمانده فرقۀ ۲۰ پامیر، مسولان لوای پولیس سرحدی، فرماندهان زون ۸۰۸ سپین‌زر کندز و لوای ۶ پولیس امن ونظم عامه اشتراک داشتند.
درخبرنامه آمده است که فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین دراین نشست، عملیات منصوری طالبان مسلح در ساحۀ مسوولیت این قول اردو را ناکام خواند ودر مورد پلان‌گذاری عملیات نصرت ۹۷، چگونگی اجرای عملیات‌های جاری وآینده و تأمین امنیت انتخابات شورای ملی و ولسوالی‌ها طرح‌ها و پیشنهادهای خود را ابراز کرد.
بربنیاد خبرنامه، بقیه اشتراک‌کننده‌گان نیز طرح‌ها و پیشنهادهای شان‌را پیرامون بهبود وضع امنیتی در ساحات آسیب پذیر زون شمال و شمال‌شرق ارایه و به خاطر نابودی دشمن تصامیم مشخصی را اتخاذ کردند.

 

خبرنگار: حامد نوابزاده

خواندن 376 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)