بلخ (651)

خبر های تازه

توزیع پیاز زعفران برای زنان زعفران‌کار در شمال

دوشنبه, 17 سرطان 1398 ساعت 14:43

پروژه‌ی باغداری ومالداری وزارت زراعت در زون شمال نزدیک به ۸ هزار کیلوگرام پیاز زعفران را به هزینه‌ی بیشتر از دو نیم میلیون افغانی برای ۵۰ خانم زعفران‌کار قبل از ظهر امروز توزیع کرد.

کمپاین آگاهی‌دهی فرهنگ شهرنشینی وعلامات ترافیکی در بلخ برگزار شد

یکشنبه, 16 سرطان 1398 ساعت 15:47

کمپاین آگاهی دهی در مورد فرهنگ شهرنشینی و علامات ترافیکی برای پنج روز زیر نام "شهروند مسئول" از سوی شهرداری، مدیریت ترافیک، شرکت مخابراتی افغان بیسم و چند نهاد جوانان در شهر مزارشریف برگزار شد.

۷۵۰۰ تن از ۹ ولایات شمال کشور درمراسم حج سال جاری شرکت می‌کنند

یکشنبه, 16 سرطان 1398 ساعت 15:46

ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت بلخ حج تمثیلی را جهت تعلیم و چگونگی انجام فرایض و شیوه‌های حج را برای حجاج بلخ در صحن روضه‌ی مبارک منسوب به آرامگاه حضرت علی در شهر مزارشریف راه‌اندازی کرد.

برگزاری مسابقات رشته بوکس به حمایت از نیروهای دفاعی وامنیتی در بلخ

شنبه, 15 سرطان 1398 ساعت 11:34

مسابقات حرفوی بوکس زیرنام جام پولیس با حضور ۲۲ ورزشکار این رشته از ده ولایت کشور بروز جمعه در شهر مزارشریف برگزارشد.

مطالب مشهور

گفتمان باشنده‌گان شهرمزارشریف با حضور مسوولان امنیتی بلخ و پولیس…
به منظور معیاری سازی و ارائه بهتر خدمات صحی برای…
فرماندهی پولیس ولایت بلخ از بازداشت معاون مسوول کمیسیون نظامی…
ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت بلخ حج تمثیلی را…