بلخ (283)

خبر های تازه

آغاز فعالیت گارنیزیون شهری در بلخ 

چهارشنبه, 20 جدی 1396 ساعت 15:30

فرمانده پولیس ولایت بلخ امروز از آغاز فعالیت مشترک نیروهای امنیتی در چوکات گارنیزیون شهری درشهر مزارشریف خبر داد.

ازبکستان به افغانستان وسایط کمک کرد

چهارشنبه, 20 جدی 1396 ساعت 15:01

ازبکستان ۲۵ عراده بس شهری و ۳ عراده تراکتور به افغانستان کمک کرد و این وسایط امروز طی مراسمی که نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور ازبکستان، وزیر ترانسپورت وهوانوردی کشور و شماری از مقام‌های محلی بلخ و تاجران حضور داشتند، ازجانب مقام‌های ازبکستانی به دولت افغانستان تسلیم داد شدند.

دیدار وزیرامور داخلۀ کشور از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر

دوشنبه, 18 جدی 1396 ساعت 15:49

ویس برمک وزیرامورد داخلۀ کشور درسفرش به ولایت بلخ، پس از چاشت امروز از فرماندهی زون ساحوی ۷۰۷ پامیر دیدن نمود.

آغاز یک دورۀ آموزشی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین

دوشنبه, 18 جدی 1396 ساعت 14:25

بیست‌تن از منسوبان اردوی ملی امروز دریک کورس آموزشی در مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین اشتراک کردند تا در مدت ۲ هفته ازسوی مربیان افغان و ماموریت حمایت قاطع در بخش خریطه خوانی و مترصد توپچی (تنظیم کنندۀ آتش توپ) آموزش ببینند.

مطالب مشهور

نیروهای امنیتی با راه اندازی یک عملیات مشترک در ولسوالی‌های…
ازبکستان ۲۵ عراده بس شهری و ۳ عراده تراکتور به…
بیست‌تن از منسوبان اردوی ملی امروز دریک کورس آموزشی در…
پولیس ولایت بلخ ۴ تن را در پیوند به قاچاق…