بغلان (79)

مطالب مشهور

پولیس بغلان یک فرد ماین‌گذار را در ساحۀ (مندوی) شهر…
برای ۱۰۰ تن از بانوان و آقایان، پس تکمیل یک…
نیروهای مشترک امنیتی افغان صبح روز جمعه یک حملۀ مخالفان…
از اثر وقوع یک حادثۀ ترافیکی در ساحۀ (پوزۀ ایشان)…

با ما بپیوندید