بغلان (226)

خبر های تازه

بازداشت ۴ تن دربغلان

شنبه, 21 دلو 1396 ساعت 15:00

پولیس بغلان از بازداشت ۴ تن در پیوند به قضایای سرقت، قتل و اختطاف در ولسوالی بغلان مرکزی خبر داد .

راه اندازی مسابقات بزرکشی دربغلان

شنبه, 21 دلو 1396 ساعت 14:58

مسابقات بزکشی که از سوی فدراسیون بزکشی آمریت ورزشی ولایت بغلان با اشتراک چاپ‌اندازان ۳ ولایت در دشت کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان برای ۲ روز بر گزار گردیده بود، شام دیروز خاتمه یافت.

طرح جدید وزارت حج و او‌قاف بخاطر بسیج ساختن عالمان دین در بغلان

شنبه, 21 دلو 1396 ساعت 10:58

رئیس ادارۀ حج و اوقاف ولایت بغلان می‌گوید که وزارت حج و او‌قاف  طرح جدیدی را برای بسیج ساختن عالمان دین درکنار حکومت ساخته است و به اساس این طرح برای ملا امامان مساجد مانند کارمندان رسمی دولت معاش پرداخت می‌کند.

بازداشت یک‌تن درپیوند به انتقال مواد مخدر در بغلان

پنج شنبه, 19 دلو 1396 ساعت 10:02

سخن‌گوی پولیس ولایت بغلان از بازداشت یک‌تن در پیوند به انتفال ۲۰ کیلو گرام چرس و ۵ کیلوگرام تریاک خبر داد .

مطالب مشهور

والی بغلان از تمام مخالفان مسلح دولت خواست که از…
والی بغلان از تمام باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که به…
فرمانده پولیس ولایت بغلان می‌گوید که ۹ تن از مخالفان…
معاون ریاست صحت عامۀ ولایت بغلان می‌گوید که در سال…