راه اندازی مسابقات بزرکشی دربغلان

راه اندازی مسابقات بزرکشی دربغلان

مسابقات بزکشی که از سوی فدراسیون بزکشی آمریت ورزشی ولایت بغلان با اشتراک چاپ‌اندازان ۳ ولایت در دشت کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان برای ۲ روز بر گزار گردیده بود، شام دیروز خاتمه یافت.

احمد شاه مومنی آمر ورزشی ولایت بغلان، هدف از راه‌اندازی این مسابقات را تقويۀ وحدت، همبستگی و برادری میان اقوام عنوان کرده گفت که در این مسابقات چاپ‌اندازان ولایات های کندز کابل و بغلان اشتراک داشتند و ۲ روز پی در پی با هم رقابت  کردند.
آقای مومنی افزود که در روز اول مسابقه هیچ یکی از پهلوانان نتوانست که بز را به دایرۀ حلال برساند، اما در روز دوم اولین امتیاز را سهراب پهلوان به سواری اسپ آغاجان، وکیل منتخب کاپیسا درپارلمان کمایی کرد و در خاتمه، پهلوان برات با سواری اسپ جنرال خلیل اندرابی توانست اخرالاق نماید و قهرمان مسابقه ۲ روزه بزکشی در ولایت بغلان شود.
بزکشی یکی ‌های عنعنوی در سطح کشور است که مسابقات آن همه ساله دربرخی نقاط کشور به ویژه شمال برگزارمی‌گردد.


 
 

خواندن 230 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)