بدخشان (369)

خبر های تازه

نیاز مندی به داکتران و افراد مسلکی تاجیکستانی در بدخشان کمتر شده است

یکشنبه, 23 ثور 1397 ساعت 11:38

رییس صحت عامۀ بدخشان می‌گوید که در سال‌های گذشته در بسیاری از مراکز عرضۀ خدمات صحی در بدخشان، خدمات صحی را توسط افراد مسلکی استخدام شده از کشور تاجیکستان به مردم ارائه می‌کردند، اما حالا شمار این افراد به حداقل رسیده و جای آنان را جوانان تحصیل کرده از خود بدخشان پر کرده است.

فراغت ۲۴ تن از مکتب نرسنگ بخش صحی آغاخان در بدخشان

شنبه, 22 ثور 1397 ساعت 10:03

بیست‌وچهار تن از دختران جوان از چهارمین دورۀ آموزشی مکتب نرسنگ خدمات صحی آغاخان در بدخشان فارغ شدند.

تلفات سنگین طالبان در دو ولسوالی بدخشان

شنبه, 22 ثور 1397 ساعت 09:59

مسوول مطبوعاتی لوای دوم اردوی ملی در بدخشان می‌‌گوید که در دو درگیری جداگانه میان نیروهای امنیتی و طالبان ده‌ها عضو گروه طالبان کشته و زخمی شده‌اند که چهار جنگجوی خارجی هم شامل آنان‌اند.

نگرانی باغداران از نابودی نسل درختان بومی در بدخشان

پنج شنبه, 20 ثور 1397 ساعت 09:21

رییس ادارۀ زراعت و مالداری بدخشان می‌گوید که ادارۀ زراعت بدخشان برنامه‌هایی را برای نگهداری درختان بومی که فراورده‌های آن از کیفیت بالای برخوردارند روی دست دارد، تا از انقراض نسل درختان بومی جلوگیری کند.

مطالب مشهور

از هفته مخصوص سره میاشت در بدخشان طی محفلی باحضور…
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان می گوید که تدابیر خاصی…
پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی بدخشان همراه با نیروهای…
مواد اساس انتخاباتی در سیزده ولسوالی بدخشان توسط چرخبال‌های قوای…