بدخشان (244)

خبر های تازه

استقبال مردم ولایت‌های تخار و بدخشان از راه‌برد نو شورا عالی صلح

پنج شنبه, 23 قوس 1396 ساعت 12:55

راه‌برد جدید شورای عالی صلح مورد استقبال مردم تخار و بدخشان قرار گرفته است

آغاز کار سروی ۴۰ کیلو متر سرک در ولسوالی شهدای بدخشان

چهارشنبه, 22 قوس 1396 ساعت 10:39

رییس فواید عامۀ بدخشان می‌گوید که کار سروی ۴۰ کیلومتر سرک ولسوالی شهدا آغاز شده است و پس از انجام کارهای مقدماتی جادۀ اصلی ولسوالی شهدا قیریزی خواهد شد.

رییس عدلیۀ بدخشان: از غصب بیشتر از ۵۰۰۰ جریب زمین در ولسوالی‌های جرم و بهارک جلوگیری کردیم

دوشنبه, 20 قوس 1396 ساعت 10:58

رییس عدلیۀ ولایت بدخشان می‌گوید که از غصب بیش از ۵۰۰۰ جریب زمین دولتی در ساحۀ دشت یباب  ولسوالی جرم و منطقۀ سرحوض در مرز میان ولسوالی‌های جرم و بهارک جلوگیری کرده‌اند.

علاقمندی به کشت زعفران در میان دهقانان بدخشان افزایش یافته است

شنبه, 18 قوس 1396 ساعت 11:06

رییس ادارۀ زراعت بدخشان می‌گوید که پس از ایجاد قطعات نمایشی زعفران در ۱۴ ولسوالی این ولایت، میزان علاقه‌مندی کشاورزان به ترویج کشت زعفران افزایش یافته و فراورده‌های آنان بازار خوبی پیدا کرده است.

مطالب مشهور

رییس صحت عامۀ بدخشان می‌گوید که مراکز صحی چند ولسوالی…
مسوول مطبوعات لوای دوم فرقۀ ۲۰ پامیر مستقر در بدخشان،…
رییس ادارۀ زراعت بدخشان می‌گوید که در سال‌های پسین علاقمندی…
دولت محمد خاور ولسوال وردوج که حالا امور اداری ولسوالی…