بدخشان (325)

مطالب مشهور

رییس اداره‌ی مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان می‌گوید که برای…
رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان می‌گوید که…
کار بازسازی بیشتر از چهارده کیلومتر سرک خامه در ولسوالی…