بدخشان (369)

خبر های تازه

کمپاین سرخکان در بدخشان راه اندازی شد

یکشنبه, 11 سنبله 1397 ساعت 14:56

مسوولان صحت عامه ولایت بدخشان از آغاز کمپاین سرخکان در این ولایت خبرمی‌دهند.

برای ۳۴ خانواده بیجا شده جنگ در بدخشان سرپناه اعمار می شود

شنبه, 10 سنبله 1397 ساعت 14:45

اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به همکاری مالی دفتر پناهندگان ملل متحد یا «UNCHR» برای شماری از بیجا شدگان ولسوالی های جرم، وردوج و یمگان که در ولسوالی بهارک به سر می برند، سرپناه اعمار میکند.

گفتمانی تحت نام فرایند مردم سالاری در افغانستان در بدخشان  برگزار شد

چهارشنبه, 07 سنبله 1397 ساعت 15:29

یک نهاد غیر دولتی به همکاری یک دانشگاه خصوصی در بدخشان، به هدف آشنا سازی مردم با مفاهیم و ارزش های دموکراسی و روند های مردم سالار، گفتمانی را تحت نام فرایند مردم سالاری در افغانستان، به راه انداختند.

سه‌صد خانواده از ولسوالی ارغنج‌خواه بدخشان بی‌جا شده‌اند

یکشنبه, 04 سنبله 1397 ساعت 15:40

شماری از باشندگان منطقه شیوه ولسوالی ارغنج‌خواه ولایت بدخشان که به مرکز این ولایت آمده‌اند، می‌گویند که طالبان آن‌ها را از منطقه‌شان کوچ اجباری داده‌اند.

مطالب مشهور

از هفته مخصوص سره میاشت در بدخشان طی محفلی باحضور…
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان می گوید که تدابیر خاصی…
پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی بدخشان همراه با نیروهای…
مواد اساس انتخاباتی در سیزده ولسوالی بدخشان توسط چرخبال‌های قوای…