ارقام خشونت علیه زنان امسال در بدخشان کاهش یافته است

ارقام خشونت علیه زنان امسال در بدخشان کاهش یافته است

رییس امور زنان بدخشان می‌گوید که آمار قضایای ثبت خشونت علیه زنان امسال در تناسب به سال گذشته به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

پوهنمل ذوفنون حسام ناطق، رییس امور زنان بدخشان می‌گوید که بالا رفتن سطح آگاهی مردم و تلاش های که از سوی ادارات مربوط به زنان و رسانه ها انجام شده توانسته است که در کاهش ارقام خشونت ها علیه زنان موثر واقع شود.

رییس امور زنان بدخشان می‌گوید که در مجموع سال گذشته ۲۴۲ قضیه خشونت را ثبت کرده اند، اما امسال ۱۳۲ قضیه ثبت شده است.

رییس امور زنان بدخشان همچنان می‌گوید که در حاضر آن ها در بسیاری از ولسوالی های بدخشان همکاران رضا کار دارند که با زنان کار می‌کنند و این فعالیت ها سبب شده است که سطح دسترسی به نهادهای دولتی بیشتر شود و ارقام خشونت ها نیز کاهش پیدا کند.

رییس امور زنان بدخشان می‌گوید که رسیده‌گی به پرونده های زنان در ادارات عدلی و قضایی بهتر شده و میزان مشارکت زنان در فعالیت های مختلف رو به افزایش است و امیدوارند که میزان خشونت در سال های آینده بیشتر کاهش پیدا کند.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 300 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)