روند توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به دهقان در بدخشان آغاز شد

روند توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به دهقان در بدخشان آغاز شد

ریاست زراعت و مالداری بدخشان امسال ۵ صد متریک تُن گندم اصلاح شده بذری و یک هزار متریک تُن کود کیمیاوی را برای دهقانان توزیع می کند.

کار توزیع تخم های اصلاح شده در مرکز بدخشان آغاز شده است و قرار است که در ولسوالی های مختلف بدخشان این برنامه این اجرا شود. 

ترویج تخم های اصلاح شده بذری در سال های گذشته در افزایش سطح حاصلات گندم کشاورزان موثر بوده است و دهقانان هم انتظار دارند که بتوانند مقدار بیشتری را در سال های آینده بدست بیاورند.

سیدمعین الدین عینی، رییس اداره زراعت و مالداری بدخشان هم می‌گوید که تخم های اصلاح بذری یکی از عوامل افزایش حاصلات زراعتی هستند و تلاش های آن ها در سال گذشته نتیجه مثبت داشته است.

رییس اداره زراعت و مالداری بدخشان می‌گوید که تخم های اصلاح شده بذری که به دهقانان توزیع می شود، شامل تخم برای زمین های آبی و للمی است.

در سال های گذشته دهقانان در بدخشان شکایت داشتند که تخم های بذری در موقع مناسب در اختیار آن ها قرار نمی‌گیرد، رییس زراعت بدخشان می پذیرد که زمان‌گیر بودن پروسه تدارکاتی تهیه تخم این مشکل را به میان می آورد و امسال به بعضی از ولسوالی های بدخشان هنوز تخم های بذری انتقال نیافته است.

در سال های گذشته دولت افغانستان تلاش کرده است که از طریق ترویج تخم های اصلاح شده بذری میزان حاصلات کشاورزان را افزایش بدهد در کنار این ماموران مسلکی اداره زراعت در بخش های مختلف به دهقان مشوره های تخنیکی ارایه می‌کنند.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق

خواندن 324 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)