بیشتر از دو صد تن از  مکتب تعلیمات دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در بدخشان فارغ شدند

بیشتر از دو صد تن از  مکتب تعلیمات دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در بدخشان فارغ شدند

به تعداد دو صد و سی چهار تن از دانشجویان و کارمندان بعضی از نهادهای غیر دولتی از یک برنامه آموزشی تعلیمات دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی فارغ شدند.

برنامه تعلیمات مسلکی دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی از چهار سال به این طرف در دانشگاه بدخشان، اشکاشم فعال شده است و در این مدت تعداد زیادی از جوانان در بخش های آموزش زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتر و حساب داری ظرفیت سازی شده اند.

دلاور بته بیک اوف، مسوول برنامه تعلیمات مسلکی دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در تاجیکستان و افغانستان می‌گوید که برنامه تعلیمات دوامدار مسلکی دانشگاه آسیای مرکزی دو هزار و هشت تن از دانشجویان در چهار دوره در سه رشته یاد شده آموزش داده است.

برنامه تعلیمات دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی علاوه بر دانشگاه بدخشان در سه ولسوالی این ولایت هم فعال است و جوانان زیادی در این سه ولسوالی تحت آموزش قرار داده است.

دانشجویانی که از برنامه تعلیمات مسلکی دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی فارغ شده اند، می‌گویند که در این برنامه از شیوه های و میتودهای بسیار موثر آموزشی استفاده میشود و در ارتقای ظرفیت دانشجویان بسیار موثر است.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 281 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)