راه اندازی یک برنامه آموزشی در مورد حفاظت از میراث های فرهنگی در بدخشان

راه اندازی یک برنامه آموزشی در مورد حفاظت از میراث های فرهنگی در بدخشان

برای حفاظت از میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، یک برنامه آموزشی را برای آموزگاران مضامین تاریخ، جغرافیه و کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان راه انداخته است.

در این برنامه آموزشی، پیرامون اهمیت میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی بحث می شود.

سیدحسین نهیب، آمر اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید راه اندازی این برنامه آموزشی با توجه به این که ۲۵ تن آموزگاران مکاتب در آن شرکت کرده اند، می تواند در بخش آگاهی دهی به مردم موثر واقع شود.

آقای نهیب می گوید که برنامه مذکور توسط استادان بخش تاریخ دانشگاه بدخشان، تدریس می شود و در مورد میراث های فرهنگی بدخشان و آبدات تاریخی بحث خواهد شد.

در بدخشان بیست و یک آبده تاریخی ثبت ریاست اطلاعات و فرهنگ شده است که تا شش آبده آن توسط بخش کتلوری بنیاد آغاخان ترمیم کاری شده اند.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 275 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)