برای ۳۴ خانواده بیجا شده جنگ در بدخشان سرپناه اعمار می شود

برای ۳۴ خانواده بیجا شده جنگ در بدخشان سرپناه اعمار می شود

اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به همکاری مالی دفتر پناهندگان ملل متحد یا «UNCHR» برای شماری از بیجا شدگان ولسوالی های جرم، وردوج و یمگان که در ولسوالی بهارک به سر می برند، سرپناه اعمار میکند.

عبدالواحد طیبی، آمر اداره مهاجرین ولایت بدخشان میگوید که کار این پروژه را در ولسوالی بهارک آغاز کرده اند و قرار است که برای ۳۴ خانواده مستحق که به اثر جنگ از مناطق شان بی جا شده اند، سرپناه اعمار شود.

آقای طیبی می گوید که بر اساس طرزالعمل اداره یوان ایج سی آر، سرپناه برای آن عده از بیجا شدگان که زمین برای اعمار سرپناه در اختیار دارند، اما توانایی ساختن خانه را ندارند، اعمار می شود و هزینه هر سرپناهی که به این مهاجرین ساخته می شود از چهارده تا هژده صد دالر هزینه دارد.

در بدخشان حدود سه هزار خانواده به اثر درگیری های مسلحانه از مناطق اصلی شان بیجا شده اند، مسوول اداره مهاجرین بدخشان می گوید که برای این خانواده پاسخدهی صورت گرفته است، در درازمدت دشواری این خانواده ها بیشتر خواهد شد.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 322 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)