راه اندازی سروی جهت بررسی وضعیت تغذیه‌ی کودکان در بدخشان 

راه اندازی سروی جهت بررسی وضعیت تغذیه‌ی کودکان در بدخشان 

وزارت صحت عامه به همکاری موسسه‌ی غیردولتی کف، سروی‌ی را در ۲۳ ولسوالی بدخشان به هدف بررسی وضعیت تغذیه‎ی کودکان زیر سن پنج سال راه‌اندازی می‎کند و قرار است که این سروی در ۵۱ روستای این ۲۳ ولسوالی بدخشان انجام شود.

داکتر نوشین کریمی، سرپرست ریاست صحت عامه‌ی بدخشان می‌گوید که این سروی به شکل نمونه‌یی در ۵۱ روستا انجام می‌شود تا مشخص شود که برنامه‌های تطبیق شده‎ی صحت عامه در سال‌های پسین چقدر موثر بوده و برای بهبود وضعیت تغذیه‌ی کودکان وزارت صحت عامه  چه برنامه‌هایی را باید در آینده تطبیق کند.

بانو کریمی هدف از اجرای این سروی را مشخص ساختن وضعیت تغذیه کودکان زیر سن پنج سال عنوان کرده افزود که تا برنامه‌های آینده را مطابق به آسیب شناسی که در این بخش صورت می‌گیرد، تدوین کنند.

منبع می‎گوید که براساس ارقامی که از شفاخانه‌ی ولایتی فیض‌آباد به صحت عامه ارایه شده است، گراف سوء تغذی در میان کودکان خصوصاً در مناطق دوردست رو به افزایش است و با اجرای این سروی تلاش صورت می‌گیرد تا کاستی که در این راستا وجود داشته برای رفع آن برنامه ریزی شود.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 273 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)