سهیم شدن بیشتر زنان در فعالیت‎های زراعتی در بدخشان 

سهیم شدن بیشتر زنان در فعالیت‎های زراعتی در بدخشان 

مسوول برنامه‎های زراعتی ریاست زراعت و مالداری بدخشان می‎گوید که سهیم شدن زنان در برنامه‎های زراعتی وزارت زراعت در بدخشان سبب شده است که زنان در تقویت اقتصاد خانواده‎های خود موثر واقع شوند.

انجینر نصیراحمد احمدی، مسوول برنامه‌های زراعتی ریاست زراعت بدخشان می‌گوید که به همکاری موسسه‌های غیردولتی توانسته‌اند، برنامه‌هایی را در بدخشان تطبیق کنند که زنان زیادی در برنامه‌های زراعتی دخیل شوند و در ارزیابی‌های آنان مشخص شده است که سطح درآمد برخی از زنانی که در این برنامه‌ها فعالیت می‌کنند نسبت به مردان خانواده بیشتر بوده‌اند.

اقای احمدی می‌گوید که ریاست زراعت برنامه‌های زیادی برای دخیل سازی زنان در فعالیت‌های زراعتی دارد و یک اداره‌ی مشخص در ریاست زراعت زیر نام اقتصاد خانواده‌ها فعالیت می‌کند و این اداره سعی می‌کند تا زنان را بیشتر به کارهای زراعتی جلب کند و آنان ازطریق فراورده‌های خود بتوانند صاحب درآمدهای اقتصادی شوند.

مسوول برنامه‌های زراعتی ریاست زراعت بدخشان می‌گوید که در سال پیش رو نیز برنامه دارند که زنان زیادی را در برنامه‌های زراعتی شامل کنند و با آرایه آموزش‌های تخنیکی به آنان، زنان بیشتری را صاحب در آمد اقتصادی بسازند.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق 

خواندن 2566 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)