آغاز کار بازسازی ۱۴ کیلومتر سرک در ولسوالی درایم 

آغاز کار بازسازی ۱۴ کیلومتر سرک در ولسوالی درایم 

کار بازسازی بیشتر از چهارده کیلومتر سرک خامه در ولسوالی درایم بدخشان آغاز شد و با اعمار این جاده ۲۲ هزار باشنده‎ی ۱۲ روستای ولسوالی درایم بدخشان به سهولت‌ها در بخش رفت و آمد دست خواهند یافت.

کار این جاده روز گذشته، با حضور مقام‌های محلی بدخشان و مسوول اجرایی برنامه‌ی راه‌سازی روستایی وزارت انکشاف دهات رسما آغاز شد.

حیات‌الله فرهنگ رییس احیا و انکشاف دهات بدخشان گفت که این پروژه به هزینه‌ی هشتادوشش میلیون افغانی از بودجه‌ی برنامه‎ی راه‌سازی روستایی وزارت انکشاف دهات کشور ساخته می‌شود.

در همین حال یکی از باشنده‌گان محل با استقبال از آغاز کار این پروژه گفت که در حال حاضر ساکنان ۱۲ روستای ولسوالی درایم به مشکل رفت و آمد مواجه هستند و با اعمار جاده‌ی مذکور سهولت‌های زیادی در بخش رفت و آمد به ساکنان این مناطق به میان خواهد آمد.

رییس اداره انکشاف دهات بدخشان گفت که از طریق این پروژه بیشتر از ده‌هزار روز کاری برای ساکنان محل ایجاد می‌شود.

ساکنان محل به مسوولان محلی بدخشان تعهد کردند که در تطبیق پروژه و تامین امنیت منطقه‌ی شان با جدیت تمام کار می‌کنند تا این پروژه به صورت اساسی تطبیق شود.

 

خبرنگار: محمد شریف شایق 

خواندن 408 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)