نیاز مندی به داکتران و افراد مسلکی تاجیکستانی در بدخشان کمتر شده است

نیاز مندی به داکتران و افراد مسلکی تاجیکستانی در بدخشان کمتر شده است

رییس صحت عامۀ بدخشان می‌گوید که در سال‌های گذشته در بسیاری از مراکز عرضۀ خدمات صحی در بدخشان، خدمات صحی را توسط افراد مسلکی استخدام شده از کشور تاجیکستان به مردم ارائه می‌کردند، اما حالا شمار این افراد به حداقل رسیده و جای آنان را جوانان تحصیل کرده از خود بدخشان پر کرده است.

داکتر نور خاوری، رییس صحت عامۀ بدخشان روز گذشته به بیان شمال گفت که در گذشته از روی ناگزیری این کار را انجام می‌دادند چون نیروی مسلکی در بدخشان کمتر قابل دسترس بود، اما حالا شمار افراد مسلکی استخدام شده از تاجیکستان که در بخش صحت در بدخشان کار می کنند تعداد شان از ده نفر بالا نیست.

او گفت که حالا فقط در ولسوالی‌های مرزی چند نفر داکتران تاجیکستانی را استخدام کرده اند که تعداد شان از ده نفر بیشتر نیست. او افزود: "ما در گذشته این افراد را در مراکز صحی بدخشان زیاد داشتیم، در تیشکان، در کشم داشتیم، در شهربزرگ فراوان، در پامیر و اشکاشم و زیباک و همه جا داشتیم، چون نرس و پرستار مسلکی نداشتیم."

رییس صحت عامۀ بدخشان می‌گوید که هنوز هم در مناطق دور دست بدخشان خدمات صحی توسط افراد مسلکی انجام می‌شود که ازکشور تاجیکستان استخدام شده اند و آن ها با امتیاز کمتر خدمات صحی را به مردم ارائه می‌کنند.

رییس صحت عامۀ بدخشان میگوید که انتظار دارند که در چند سال آینده بتوانند با تربیۀ جوانان بیشتر از استخدام منابع بشری بیرون از کشور در بدخشان بی نیاز شوند.

 

خبرنگار: محمدشریف شایق

خواندن 244 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)