کار بازسازی کانال سنگ‌مهر به مرحلۀ پایانی خود رسیده است

کار بازسازی کانال سنگ‌مهر به مرحلۀ پایانی خود رسیده است

کار بازسازی یک کانال بزرگ زراعتی در مرکز بدخشان که به هزینۀ بیشتر از پنج میلیون دالر امریکایی انجام شده، به مرحلۀ پایانی رسیده و مسوولان ادارۀ حوزۀ دریایی کوکچه در بدخشان می‌گویند که در آیندۀ نزدیک کار این کانال نهایی می‌شود.

کانال زراعتی موسوم به سنگ‌مهر در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان که بخش‌های زیادی از این شهر را آبیاری می کند؛ حدود چهل سال قبل ساخته شده است، اما به دلیل تراکم جمعیت درمرکز بدخشان، به بازسازی و انکشاف ظرفیت این کانال ضرورت احساس می‌شد و این کانال به کمک مالی بانک جهانی بازسازی شد.

انجنیر محمد‌رفیع بهمن رییس ادارۀ حوزه دریایی کوکچه در بدخشان، روز گذشته به بیان شمال گفت که این کانال ۲۵ کیلومتر طول و ۱۱ کیلومتر ساحۀ انکشافی دارد که با تکمیل کار آن ده‌ها هکتار زمین بایر در منطقۀ لایابۀ شهر فیض آباد آبیاری می‌شود و این امر می‌تواند یک تحول دیگر در زندگی مردم این منطقه باشد.

این کانال در حال حاضر ظرفیت دو متر مکعب آب را دارد، اما مسوولان می‌گویند که با بازسازی این کانال، ظرفیت آن به چهار متر مکعب آب بالا خواهد رفت.

کانال سنگ‌مهر که پس از بازسازی به یک کانال با ظرفیت بالا و انکشاف یافته تبدیل شده و ساحات بیشتری را تحت آبیاری قرار می‌دهد، می تواند زندگی شماری از ساکنان فیض آباد را تغییر دهد.

 

 

خبرنگار: محمدشریف شایق

خواندن 3374 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 حمل 1397 ساعت 10:36
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)