بدخشان (377)

خبر های تازه

حملات طالبان در ولسوالی درایم و ارغنجخواه بدخشان دفع شد

یکشنبه, 06 عقرب 1397 ساعت 13:49

طالبان مسلح شب گذشته یک رشته حملاتی شان را در ولسوالی درایم و ارغنجخواه انجام داده اند که در نتیجه در هر دو منطقه متحمل تلفات شده اند.

مقام های محلی بدخشان به ولسوالی کران ومنجان سفر کرد

یکشنبه, 06 عقرب 1397 ساعت 13:47

مقام های دولتی بدخشان پس از تصفیه ولسوالی کران و منجان به این ولسوالی سفر کرده اند.

انتقال مواد انتخاباتی از ولسوالی ها بدخشان توسط قوای هوایی آغاز شد

چهارشنبه, 02 عقرب 1397 ساعت 14:39

مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی از سیزده ولسوالی بدخشان به مرکز انتقال یافته است و کار جمع آوری مواد از ولسوالی های دور دست آغاز شده است.

بیشتر از ۳۰۰ بوتل مشروبات الکولی در بدخشان کشف و ضبط شد

سه شنبه, 01 عقرب 1397 ساعت 13:34

پولیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان در عملیاتی در ولسوالی کشم این ولایت ۳۳۶ بوتل مشروبات الکولی را کشف و ضبط کرده است.

مطالب مشهور

دگروال سید عباس سادات که تازه به عنوان فرمانده پولیس…
ریاست زراعت و مالداری بدخشان امسال ۵ صد متریک تُن…
از هفته مخصوص سره میاشت در بدخشان طی محفلی باحضور…