کارزار آموزشی سه روزه‌ در مکتب‌های مختلف شهر مزارشریف پیرامون شناسایی خطرهای ماین‌، شماره‌ی عاجل ۱۱۹ پولیس و شماره‌ی ۱۰۱ آتش‌نشانی از سوی پولیس ملی بلخ

کارزار آموزشی سه روزه‌ در مکتب‌های مختلف شهر مزارشریف پیرامون شناسایی خطرهای ماین‌، شماره‌ی عاجل ۱۱۹ پولیس و شماره‌ی ۱۰۱ آتش‌نشانی از سوی پولیس ملی بلخ

کارزار آموزشی سه روزه‌ در مکتب‌های مختلف شهر مزارشریف پیرامون شناسایی خطرهای ماین‌، شماره‌ی عاجل ۱۱۹ پولیس و شماره‌ی ۱۰۱ آتش‌نشانی از سوی پولیس ملی بلخ

 


رسانه

خواندن 227 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)