وضعیت آموزش وپرورش

چنانچه مبرهن است هنگام اشغال افغانستان توسط شوروی وقت در دهۀ (۱۳۶۰) و جنگهای داخلی این کشور در در دهۀ ( ۱۳۷۰)، شالودۀ آموزش و پرورش افغانستان از هم پاشید.

در رژیم  طالبان دختران خانه ‌نشین شده و اجازهٔ تحصیل از آنها گرفته شد، در این دوره، به جای درسهای علمی مانند کیمیا و فزیک در مدارس، بیشتر بر آموزش‌های مذهبی تاکید صورت می گرفت.
اکنون براورد می‌شود که کمتر از نیمی از مدارس افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی داشته باشند.
در عین حال پس از فروپاشی طالبان و با روی کار آمدن دولت انتقالی، وضعیت تحصیل اندک ‌اندک بهبود یافته، ولی با این وجود هنوز بیش از ۶۰ فیصد مردم افغانستان از سواد خواندن و نوشتن بی ‌بهره‌اند.
درهمین حال  از ۸ حمل ۱۳۹۶ در ولایت بلخ توزیع ۱.۲۵ میلیون جلد کتاب آغاز شده، اما تا هنوز به دسترس تمامی شاگردان مکاتب قرار نگرفته است.
با این وصف وزارت معارف افغانستان تحت انتقاد های شدید نیز قرار دارد که کتب درسی را به صورت درست و در وقت و زمان آن در مکاتب توزیع نمی کند که این مسأله باعث کندی تطبیق نصاب تعلیمی در کشور می شود.
با این موضوع در روز سه شنبه آمر تعلیمات عمومی ریاست معارف ولایت بلخ خانم پروین حارس را در برنامه صبح با ۵,۸۸ با خود داریم و شما نیز میتوانید پرسش هایتانرا در مورد  وضیعت آموزش و پرورش در افغانستان به ویژه  در ولایت بلخ از ساعت ۸:۰۰  تا ۹:۳۰ صبح با ما درمیان بگذارید.
شماره تماس: ۰۷۸۱۸۸۵۸۸۵