کار کردهای شورای ولایتی بلخ

شورا های ولایتی در ولایات بزرگ ‌ترین نهاد انتخاباتی است. بعضی وقت این نهاد به‌عنوان پارلمان کوچک در سطح ولایات مطرح است و مردم اکثراً برای حل مشکلات و منازعات شان به شوراهای ولایتی مراجعه می‌کنند و نیز در قبال آن وظایف شورای ولایتی طبق قانون شوراهای ولایتی کشور، نظارت، مشوره‌ دهی برای مردم و نهادهای دولتی در سطح ولایات برای خدمت‌ گذاری درست و مصرف منابع مالی طبق برنامه‌ های طرح شده دولت، منسجم سازی مردم، تلاش برای صلح، حل منازعات میان مردم، مبارزه با فساد اداری و سایر صلاحیت‌ ها و مسوولیت‌ ها  که  در قانون ذکر شده است می‌باشد. رییس شورای ولایتی نیز به‌عنوان رهبری کننده اداره و هماهنگ کننده در فعالیت‌ها می‌باشد. این نهاد مردمی از بدو تاسیس تا به حال در عرصه های مختلف برای اقشار جامعه جهت تقویت حضور مردم اعم از زنان و مردان در فعالیت های اجتماعی سعی و تلاش مستمر نموده است و در زمینه های مهم چون  نزدیک ساختن مردم با حکومت نظارت و ارزیابی از پروژه های ساختمانی انکشافی و اداری  ولایات دید و بازدید با مردم و اشتراک در ورکشاپ ها سمینار ها و سایر جلسات و مناسبات حضور فعال داشته  و نیز به حمایت برنامه های حاکمیت ملی پروگرام انکشافی ملل متحد و سایر موسسات بطور همکار انجام فعالیت  نموده است.
با داشتن این کمیته ها هر یک در بخش های کاری خود به حل مشکلات و چالش ها  فرا راه مردم بطور بی شایبه مشغول اند اما در کنار آن شورای ولایتی بلخ کدام بخش ها را بیشتر توجه دارد و نظارت میکند؟ روابط ، هماهنگی و کیفیت کاری در این شورا  با ارگان ها و مردم به چه درجه و چگونه است ؟ سولات تانرا با ما شریک بسازید.
مهمان برنامه: افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ

وقت نشربرنامه : روز سه شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰ صبح از رادیو بیان شمال ۸۸,۵ FM


شماره تماس: ۰۷۸۱۸۸۵۸۸۵
گردآوردنده معلومات: حمیرا سعادت