وضیعت مطبوعات در افغانستان

پس از سقوط طالبان شمار رسانه ها و ژورناليستان در افغانستان به اندازه اي بوده که قبل از اين هيچ وقت در تاريخ افغانستان سابقه نداشته است. صدها ژورناليست و دهها شبکه راديويي و تلويزيوني و روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و ... در افغانستان مشغول به کار هستند. تمام اين ها به خاطر به وجود آمدن فضاي آزادي بيان در سايه حاکميت دموکراسي به وجود آمده است.
آزادي بيان و آزادي مطبوعات يکي از دستاوردهايي بوده که افغانستان بعد از سقوط رژيم طالبان بدان دست يافته و از افتخارات آن مي باشد اما با گذشت حد اقل ۱۵ سال از روند ایجاد مطبوعات آزاد در افغانستان، هنوز هم از موجودیت مشکلات جدی در برابر رسانه ها در این کشور سخن زده می شود و شمار کشته ها و زخمي ها و آزار و اذيت هاي خبرنگاران بيشتر، و امنيت و آزادي آنها کاهش مي يابد.
دیده میشود که از نظر توسعهء رسانه یی افغانستان در وضعیت بهتر است، اما از نظر حمایت از خبرنگاران و رسانه ها، متاسفانه در وضعیت بد قرار دارد.

 در این مورد دیدگاه و نظریات تان که دولت کدام اقداماتی را برای گاهش خشونت ها در برابر خبرنگاران و آزادی مطبوعات گیرد و نیز تقضای تان از وزارت اطلاعات در مورد نشرات رسانه ها چگونه است را شریک بسازید.
مهمان برنامه نور آغا شریفی استاد دانشگاه ژورنالیزم
اوقات برنامه روز سه شنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰

شماره تماس: ۰۷۸۱۸۸۵۸۸۵